E C O N F T O U R 2 0 1 7
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki
MONOGRAFIA
Celem pierwszej edycji cyklicznej Konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. była dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce, upowszechnienie wyników badań, a także integracja środowiska studenckiego i doktoranckiego, zajmującego się szeroko rozumianą problematyką turystyki. 

Program Konferencji obejmował wystąpienia uczestników w sesjach studenckich i sesjach doktoranckich (prowadzonych przez przedstawicieli polskich uczelni), a także wydarzenie Event Focus (Szkolenie Branży Eventowej). Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję przedstawić w formie prezentacji wybrane problemy, wpisujące się w tematykę Konferencji. 
 


Organizatorzy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Organizator lokalny ECONFTOUR 2017
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 

Rada Naukowa Konferencji:

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Katarzyna Czernek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Łukasz Nawrot – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Piotr Zmyślony – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Komisja Organizacyjna Konferencji:

mgr Kamila Kurzyk - Prezes KNTR InvenTur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Adrian Urbańczyk - KNTR InvenTur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Moderatorzy sesji studenckich i doktoranckich:

prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Krzystof Borodako - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Jacek Czepczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Łukasz Nawrot – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Oskar Placek - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
mgr Michał Rudnicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Małgorzata Starczewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
mgr Kajetan Suchecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Adrian Urbańczyk - KNTR InvenTur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce i data

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
 

MAPKA KAMPUSU
Rejestracja, uroczyste otwarcie: Budynek Główny
Sesje tematyczne: Pawilon dydakyczno-sportowy
 
 

5 - 6 kwietnia 2017

 

Partner technologiczny:

 
 

Partner wydawniczy: